Detail príspevku/publikácie

Affectivity, Agency and Intersubjectivity

Budapest : L'Harmattan, 2012, 237 s.
ISBN 978-963-236-587-9
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Predkladané filozofické skúmania afektivity, konania a intersubjektivity sa usilujú odhaliť dynamiku a štruktúru ľudských emócií, vášní a motivácií, pričom skúmajú ich vplyv na ľudské konanie a vzťahy. Súvis rozumu a chcenia, reflexie a prežívania, je analyzovaný vo svetle etických problémov, ktoré z neho vyplývajú. Skutočnosť vzťahu ja k inému otvára tému inakosti iného a možností komunikácie s ním. Hľadanie vzťahových momentov v priestore samoty zas umožňuje vhľad do rôznych typov prítomnosti iného. Teórie spoločenstva, ktoré vychádzajú z teórií intersubjektivity, poukazujú na hlavné črty autentického dialógu medzi jednotlivcami, skupinami a tradíciami. Koncepty nenásilia, riešenia konfliktov a mediácie sú rozpracované s cieľom podporiť prekonanie zdedených zranení a tráum. Monografia vytvára priestor pre dialóg medzi filozofickými tradíciami idealizmu, filozofie existencie, fenomenológie a súčasnej analytickej filozofie. Je tiež platformou vzájomenj konfrontácie medzi filozofiou na jednej strane a psychológiou, neurovedou, sociológiou, politickou teóriou a teológiou na strane druhej.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka