Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
23.03.2017 - 24.03.2017
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka 4. posch.
03.10.2016 - 15:00
L’Institut de Philosophie, 19, rue Klemensova, salle de réunion no 34
10.05.2016 - 14:00 - 17:00
budova FiÚ SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť, 4. poschodie
09.05.2016 - 14:00
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka v podkroví (5. posch.)
28.04.2016 - 10:30 - 15:00
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
31.03.2016 - 01.04.2016
Bratislava, Filozofický ústav SAV
09.09.2015 - 11.09.2015
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, zasadacia miestnosť, 5. poschodie (podkrovie)
19.03.2015 - 20.03.2015
Bratislava, Slovakia, Klemensova 19 (5th Floor)
10.11.2014 - 10:30
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
15.10.2014 - 16.10.2014
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
29.05.2014 - 10:00 - 16:45

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka