Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
02.09.2020 - 03.09.2020
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
16.06.2020 - 17.06.2020
Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava
23.01.2020 - 13:00 - 17:00
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka na 5. poschodí
02.09.2019 - 11:00
Bratislava, Slovakia
30.05.2019 - 31.05.2019
Modra-Harmónia
13.05.2019 - 14.05.2019
Paríž, Francúzsko
02.05.2019 - 04.05.2019
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka na 4. posch.
25.10.2018 - 09:45 - 16:30
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
18.10.2018 - 19.10.2018
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka na 4. posch.
24.09.2018 - 11:00
Klemensova 19, Bratislava
13.08.2018 - 14:30
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
02.08.2018 - 03.08.2018
Modra – Harmónia, Penzión Harmónia
25.05.2018 - 26.05.2018
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
28.11.2017 - 10:00
Bratislava-Banská Bystrica
28.11.2017 - 29.11.2017 - 18:00
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)
27.11.2017 - 10:00
Bratislava, Klemensova 19
20.11.2017 - 09:00 - 11:00
BISLA, Bratislava, Grösslingová 53, Johnson room
08.11.2017 - 17:00

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka