Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Študovňa Ústrednej knižnice SAV, Klemensova 19, Bratislava/online (ZOOM)
09.04.2024 - 13:30
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 94
07.03.2024 - 12:00
Zasadačka Filozofického ústavu SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 4. posch.
12.12.2023 - 09:30 - 17:30
Bratislava, Klemensova 19, 4th floor, room No 94
27.11.2023 - 11:30
Klemensova 19, Bratislava, 4. poschodie (zasadacia miestnosť)
06.11.2023 - 14:30 - 17:30
Klemensova 19, Bratislava, 4. poschodie (zasadacia miestnosť)
22.09.2023 - 13:00 - 17:30
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 4. poschodie (zasadacia miestnosť)
21.09.2023 - 16:00
Penzión Stred Európy, Krahule, Slovenská republika
28.08.2023
Študovňa Ústrednej knižnice SAV, Klemensova 19, Bratislava
17.08.2023 - 13:30
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 5. poschodie (zasadacia miestnosť)
07.06.2023 - 16:00
Študovňa Ústrednej knižnice SAV, Klemesova 19, Bratislava
25.05.2023 - 13:00
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 5. poschodie (zasadacia miestnosť)
22.05.2023 - 10:00
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
18.05.2023 - 19.05.2023
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
03.05.2023 - 15:30
online (podrobnosti sú v pozvánke)
03.05.2023 - 04.05.2023
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava (5th floor, attic room)
12.04.2023

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava