Detail príspevku/publikácie

Politické myslenie Novej školy

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, 222 s.
ISBN 978-80-970494-7-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

V publikácii Politické myslenie Novej školy sa analyzujú kľúčové myšlienky prispievateľov Slovenských novín a ich interpretácia (v dobovom kontexte zameraná najmä na reflektovanie významu národnej rovnoprávnosti, občianskej slobody, prínosu ideovej konkurencie, kultúrnej plurality a tolerancie, princípu prakticizmu atď.). Autori článkov Slovenských novín vniesli do politického myslenia slovenskej inteligencie dôraz na kvalitatívne nový prístup - občiansky graduálny koncept formovania národnej inštitucionalizácie. Obhajoba jeho základných axióm jej paralelne umožňovala zdôrazňovať význam myšlienok politickej a kultúrnej rovnoprávnosti, slobody prejavu, tolerancie a národnej plurality, ktoré mali spätne dávať nový občiansky zmysel téze uhorského politického národa. Napriek sociálnej dimenzii ich politického programu si filozoficko-politický prístup Novej školy zachovával viditeľné liberálne aspekty, ktoré boli založené na ochrane individuálnych práv a slobôd, na obhajobe princípov deľby moci, praktickej rozumnosti, politickej umiernenosti, gradualizmu a politického a kultúrneho pluralizmu.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka