Detail príspevku/publikácie

Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti

Bratislava : ASFK a Slovenský filmový ústav, 2020, 200 s.
ISBN 978-80-970420-6-6
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Kniha vyšla v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom s cieľom vytvoriť publikáciu s interdisciplinárnym presahom. Filozofický – najmä antropologický a fenomenologický postoj k téme domova, bývania a ďalším modom ľudskej existencie sa prelína s konkrétnymi analýzami vybraných dokumentov českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. Kniha má dve časti, prvá sa zaoberá najmä skoršou režisérkinou tvorbou, opisuje východiská jej práce, časozbernú filmovú metódu a spôsob nahliadania na každodenný život snímaných osôb. V tejto časti vystupujú do popredia otázky domova a súkromia, skúmanie fenoménov intimity, slobody, banality a ďalších rysov bytia. Druhá časť sa zaoberá najmä dokumentami, ktoré vznikali v neskoršom období a pri ktorých režisérka navštevovala rôzne heterotópie, miesta, ktoré nie sú určené na ľudské bývanie, no predsa v nich snímané osoby bývajú a prežívajú hraničné situácie. Ľudské bytosti v kríze, ktoré Třeštíková sníma dlhý čas a necháva im priestor na sebavyjadrenie prostredníctvom dokumentu, sú hĺbkovým ponorom do ľudskej existencie v najautentickejšej forme.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka