Detail príspevku/publikácie

Úvod do filozofie vedomia

Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009, 128 s.
ISBN: 978-80-8082-286-6
Súbor na stiahnutie: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
Jedným zo základných cieľov predloženého textu je oboznámiť čitateľa s aktuálnymi otázkami a problémami súvisiacimi so skúmaním a vysvetľovaním fenoménu vedomia. Vplyv tradície, teórie, kultúrnych a socio–politických faktorov sa odráža v rôznorodosti názorov na vzťah „vnútorného“ a „vonkajšieho“. Zdá sa však, že atribút záhadnosti a neuchopiteľnosti zostáva spoločným multikulturálnym menovateľom. Nemenej významým cieľom textu je úsilie poukázať na dôsledky vyplývajúce so skutočnosti, že stavy vedomia sa stali exaktnými vedeckými explanandami. Principiálna riešiteľnosť domnele „čisto“ filozofického problému sa stáva výzvou pre prehodnotenie roly nielen filozofie, ale všetkých disciplín súvisiacich s porozumením vzťahu mysle, vedomia a konania človeka.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka