Detail príspevku/publikácie

Young Philosophy 2023

Bratislava : Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, v.v.i., 2023, 106 s.
ISBN 978-80-89766-06-2, EAN 9788089766062
Súbor na stiahnutie: PDF
Tento zväzok zborníka z konferencie Mladá filozofia prináša niektoré z textov, ktoré odzneli na XVIII. ročníku medzinárodnej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Editori urobili starostlivý výber príspevkov, ktoré podľa nich najlepšie vystihujú ducha tejto konferencie. Ich cieľ pri zostavovaní tohto zborníka je dvojaký. Po prvé, poskytnúť vhľad do rozmanitosti pútavých tém, ktoré boli skúmané. Po druhé, dúfajú, že tento zborník inšpiruje ďalších bádateľov k účasti na Mladej filozofii v budúcnosti. Nezáleží na tom, či ste veterán alebo nováčik, chceme počuť vaše hlasy. Zatiaľ si vychutnajte tento výber, ktorý, ako dúfame, poskytne dostatok "podnetov na zamyslenie".

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava