Témy záverečných prác pre Bc a Mgr študentov pre akademický rok 2024/2025

Mgr. Martin Foltin, PhD.

 1. Bc. stupeň: Rola normatívnych konfliktov v deontologickej a utilitaristickej tradícii
 2. Mgr. stupeň: Vplyv marxistickej filozofie a ideí reformy marxizmu na slovenské filozofické a politické myslenie

Prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

 1. Bc. stupeň: Pluralita ako etická a politická hodnota
 2. Mgr. stupeň: Politická filozofia J. G. Fichteho

Mgr. Miloš Kosterec, PhD.

 1. Bc. stupeň: Problémy hyperintenzionality
 2. Mgr. stupeň: Aplikácia Transparentnej Intenzionálnej Logiky

Mgr. Alžbeta Kuchtová, PhD.

 1. Bc. stupeň: Intersekcionálny feminizmus – štvrtá vlna feminizmu, otázky a výzvy
 2. Mgr. stupeň: Antropocentrizmus a post-antropocentrizmus v environmentálnej filozofii

Matteo Pascucci, PhD.

 1. Bc. stupeň: Semantics of classical logic
 2. Mgr. stupeň: Semantics and proof theory of non-classical logics

Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

 1. Bc. stupeň: Politická ekológia B. Latoura
 2. Mgr. stupeň: Antropocén ako politicko-filozofický problém

Mgr. Martin Vacek, PhD.

 1. Bc. stupeň: Analýza nemožnosti v náboženskom diskurze
 2. Mgr. stupeň: Nemožnosť a nemožné svety

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava