Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024

Absurdné v súčasnej filozofii: neutrálno, absencia významu, beznádej, tragickosť

Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Analýza zdôvodnení modálnych tvrdení a jej využitie pre posudzovanie myšlienkových experimentov

Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Dějiny mladohegelovství 1835-1845

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Filozoficko-antropologická analýza smiechu a plaču (v kontexte diela Helmutha Plessnera)

Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Ideový vplyv ruského filozoficko-politického diskurzu 19 storočia na myslenie Ľudovíta Štúra

Školiteľ: Jon Stewart, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Koncept demokracie v kontexte environmentálnej politickej filozofie

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Koncept etiky rovnakej úcty a ľudské práva

Školiteľ: prof. Dr. Phil. Martin Muránsky, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Koncept fenomenologické antropologie v díle Hanse Blumenberga

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Morálna zodpovednosť

Školiteľ: Mgr. Miloš Kosterec, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Morální aspekty volného trhu z hlediska environmentální filosofie

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Možnosti fenomenológie v antropológii

Školiteľ: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. * Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Odročená demokracie: nejistota jako charakteristika společnosti v environmentální krize

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Vznik a vývoj idey environmentálnej demokracie v rámci politickej ekológie

Školiteľ: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

„Přirozenost“ a „přírodnost“ v tzv. novém materialismu

Školiteľ: prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD. * Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava