Profil pracovníka

Mgr. Martin Vacek, PhD.

Vedecký pracovník
Výkonný redaktor časopisu Organon F
Vedúci oddelenia
E-mail: martinvacekphilosophy@gmail.com

Publikačná činnosť

Monografie

Vacek M. The Nature of Impossibility. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV; 2019. s 120.

Príspevky v časopisoch

Vacek M. Fiktívne postavy ako cudzie indivíduá. Filozofia [Internet]. 2019;74:663-668. https://www.sav.sk/journals/uploads/11012046filozofia.2019.74.8.6.pdf
Vacek M. Modal Metaphysics: Issues on the (Im)possible V. Organon F [Internet]. 2018;25:132-134. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/1/132-134.pdf
Vacek M. Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible VI. Organon F [Internet]. 2018;25:589-590. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/4/589-590.pdf
Vacek M. Philosophy of Fiction. Organon F [Internet]. 2018;25:439-440. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2018/3/439-440.pdf
Vacek M. Conceivability & Modality. Organon F [Internet]. 2017;24:433-434. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2017/3/433-434.pdf
Vacek M. J. Dejnožka, Bertrand Russell on Modality and Logical Relevance. Organon F [Internet]. 2017;24:261-266. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2017/2/261-266.pdf
Vacek M. Issues on the (Im)Possible IV. Organon F [Internet]. 2016;23:561-563. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2016/4/561-563.pdf
Vacek M. Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible II. Organon F [Internet]. 2015;22(4):436-438. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2015/4/436-438.pdf
Vacek M. PhiLang 2015 – The Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics. Organon F [Internet]. 2015;22(3):433-434. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2015/3/433-434.pdf
Vacek M. Editorial. Organon F. 2014;21:423-430.
Vacek M. Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible Conference. Organon F [Internet]. 2014;21(1):138-139. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2014/1/138-139.pdf
Vacek M. T. Williamson, Modal Logic as Metaphysics. Organon F [Internet]. 2014;21(2):268-272. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2014/2/268-272.pdf
Vacek M. 25 Years In Contradiction. Organon F [Internet]. 2013;20:131-133. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/1/131-133.pdf
Vacek M. Concrete Impossible Worlds. Filozofia. 2013;68:523-529.
Vacek M. Impossibilists’ Paradise on the Cheap?. Organon F [Internet]. 2013;20:283-301. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/3/283-301.pdf
Vacek M. L. Novák, D. D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic. Organon F [Internet]. 2013;20(2):266-270. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/2/266-270.pdf
Vacek M. Modal Realism and Philosophical Analysis: The Case of Island Universes. Filozofia [Internet]. 2013;68:868-876. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2013/10/868-876.pdf
Vacek M. PhiLang 2013, Third International Conference on Philosophy of Language and Linguistics. Organon F [Internet]. 2013;20(3regular): 418-420. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/3/418-420.pdf
Adámať J, Galovičová L, Klimová I, Kompiš M, Vacek M. Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia. 2013;68:544-547.
Vacek M. The Israel Philosophy Association 16th Annual Conference. Organon F [Internet]. 2013;20(2):277-279. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/2/277-279.pdf
Vacek M. Eugen Andreanský, Možné svety z pohľadu logickej sémantiky a analytickej filozofie. Organon F [Internet]. 2011;18:546-555. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/4/546-555.pdf

Príspevky v zborníkoch

Vacek M. On the Possibility of the Discworld. V: Held J, South J. Philosophy and Terry PratchettPhilosophy and Terry Pratchett. Palgrave Macmillan; 2014. s 267-286.

Edičná a zostavovateľská činnosť

Klimová I, Kompiš M, Palenčárová S, Vacek M, Vician M. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XI [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2014. s 164. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_XI_2014.pdf
Adámať J, Galovičová L, Klimová I, Kompiš M, Vacek M. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy X [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. s 203. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_X_2013.pdf

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka