Profil pracovníka

Zameranie

Fenomenológia, filozofia Edmunda Husserla

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2021/2022

Téma: Situácia človeka vo filozofickej antropológii H. Plessnera
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Umelecké dielo v perspektíve fenomenologickej analýzy E. Husserla
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Kreatívna dimenzia fenoménov cudzieho
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Fenomenologická metóda v analýze umeleckého diela
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Možnosti fenomenológie v antropológii
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka