Profil pracovníka

Zameranie

Fenomenológia, filozofia Edmunda Husserla

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022

Téma: Situácia človeka vo filozofickej antropológii H. Plessnera
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Umelecké dielo v perspektíve fenomenologickej analýzy E. Husserla
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Kreatívna dimenzia fenoménov cudzieho
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Fenomenologická metóda v analýze umeleckého diela
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave
Téma: Možnosti fenomenológie v antropológii
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka