Profil pracovníka

Zameranie

Dejiny filozofie, dejiny slovenskej filozofie so zameraním na Novú školu

Publikačná činnosť

Monografie

Martinkovič M. Politické myslenie Novej školy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. s 222.
Zálešák T, Krištof P, Martinkovič M. Politická filozofia a politická veda. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity; 2007. s 156.

Príspevky v časopisoch

Martinkovič M. Hamada, M.: Kritické komentáre I. - IV. FilozofiaFilozofia. 2014;69:632-634.
Martinkovič M. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. Filozofia [Internet]. 2011;66:1013-1023. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/10/1013-1023.pdf
Martinkovič M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. Filozofia [Internet]. 2010;65:990-1003. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/990-1003.pdf
Martinkovič M. Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. Filozofia [Internet]. 2009;64:971-983. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/971-983.pdf
Martinkovič M. Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. Filozofia [Internet]. 2008;63:892-900. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/10/892-900.pdf
Martinkovič M. Politický realizmus v myslení Novej školy. Filozofia [Internet]. 2007;62:911-920. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/911-920.pdf
Martinkovič M. Idea uhorského vlastenectva a občianskej individuálnosti na križovatke politických stratégií. Filozofia. 2006;61:838-858.
Martinkovič M. Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. Filozofia. 2005;60:804-818.
Martinkovič M. Hľadanie zmyslu (F. Novosád, ed.). Filozofia. 2004;59:379-382.
Martinkovič M. Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. Filozofia. 2004;59:766-782.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka