Profil pracovníka

Zameranie

Sociálna filozofia, politická filozofia, dejiny nemeckej filozofie

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2021/2022

Téma: Problém "pravdivostného vzťahu" v pragmatickej a antropologickej interpretácii – J. Habermas a E. Tugendhat
Študijný program 2.1.2. systematická filozofia * Forma štúdia: denné * Fakulta: Filozofická fakulta UK v Bratislave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka