Profil pracovníka

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Vedúci vedecký pracovník
Riaditeľ ústavu
Vedúci oddelenia
E-mail: riaditel.fiu@savba.sk

Zameranie

Environmentálna filozofia, politická filozofia a filozofia ľudských práv

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka