Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Online
18.11.2020 - 19.11.2020
Online
10.11.2020 - 11.11.2020
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
02.09.2020 - 03.09.2020
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
16.06.2020 - 17.06.2020
Národná rada SR, Námestie A. Dubčeka 1, Bratislava
23.01.2020 - 13:00 - 17:00
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka na 5. poschodí
02.09.2019 - 11:00
Bratislava, Slovakia
30.05.2019 - 31.05.2019
Modra-Harmónia
13.05.2019 - 14.05.2019
Paríž, Francúzsko
02.05.2019 - 04.05.2019
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka na 4. posch.
25.10.2018 - 09:45 - 16:30
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
18.10.2018 - 19.10.2018
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka na 4. posch.
24.09.2018 - 11:00
Klemensova 19, Bratislava
13.08.2018 - 14:30

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava