Súčasné výzvy environmentálnej filozofie

Termín prihlášky: 

utorok, 31. marec 2020

Dátum konania: 

utorok, 16. jún 2020 - streda, 17. jún 2020

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV
Katedra filozofie FF UKF v Nitre

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka