K filozofickým a politickým aspektom prác Karla Hrubého

Dátum konania: 

streda, 2. september 2020 - štvrtok, 3. september 2020

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava
Institut für Philosophie, Universität Wien

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka