Past Events Organized/Co-organized by the Institute

The study room of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences, Klemensova 19, Bratislava / online (ZOOM)
09.04.2024 - 13:30
Institute of Philosophy SAS, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 94
07.03.2024 - 12:00
Bratislava, Klemensova 19, 4th floor, room No 94
27.11.2023 - 11:30
Bratislava, Klemensova 19, 4th floor (Room No 94)
20.11.2023 - 11:30
Study room of the Central Library SAS, Klemensova 19, Bratislava
17.08.2023 - 13:30
Klemensova 19, Bratislava, 4th floor (meeting room)
28.06.2023 - 11:00
Study room of the Central Library of SAS, Klemensova 19, Bratislava
25.05.2023 - 13:00
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava (5th floor, meeting room)
22.05.2023 - 10:00
Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences, Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovak Republic
18.05.2023 to 19.05.2023
online (details in invitation)
03.05.2023 to 04.05.2023
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava (5th floor, attic room)
12.04.2023
Central Library of the Slovak Academy of Sciences, Klemensova 19, Bratislava, Slovak Republic
03.04.2023 - 13:00
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava (4th floor, meeting room)
23.02.2023 - 11:00
Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), Grösslingová 53, Bratislava, Johnson Room
19.01.2023
Bratislava Castle, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava, Slovak Republic
16.01.2023 to 17.01.2023
Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), Bratislava, Slovak Republic
04.11.2022 to 05.11.2022

Pages

Contact

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Filozofia

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Filozofia Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Filozofia Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Organon F

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Organon F Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Organon F Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic