Filosofie a sociální vědy II

Dátum konania: 

streda, 18. november 2020 - štvrtok, 19. november 2020

Miesto konania: 

Online

Organizátori: 

Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka