Profil pracovníka

Mgr. Romana Javorčeková, PhD.

Vedecký pracovník
E-mail: javorcekova.romana@gmail.com

Publikačná činnosť

Príspevky v časopisoch

Javorčeková R. Ako sa zbaviť morálky a odovzdať násilie. Kino-Ikon. 2014;18:272-281.

Príspevky v zborníkoch

Javorčeková R. Smiech ako prostriedok proti moci (na príklade filmu Georgija Daneliju Kin-dza-dza). V: Bomba L, Köverová E, Smrek M. Fenomén moci a sociálne nerovnosti, zborník z nultého ročníka konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Univerzita Komenského Bratislava; 2014. s 106-119.

Edičná a zostavovateľská činnosť

Sámelová A, Javorčeková R. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016 [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2016. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_XIII_2016-1.pdf

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka