Elity, oligarchia a demokracia

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 5. poschodie (zasadacia miestnosť)

Dátum konania: 

streda, 7. jún 2023

Čas: 

16:00

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava
Ústav politických vied SAV, v. v. i., Bratislava
Současná globalizovaná společnost prochází krizovým obdobím svého vývoje. V politické rovině bývají tyto transformace popisovány např. jako projevy populismu, plebiscitarismu, mluví se o době postfakticke' či o rozpadu liberálního řádu. Politické transformace probíhají na pozadí sociálního řádu, který je charakterizován narůstajícími nerovnostmi a jistou mírou nestability. Přednáška se zaměřuje na tyto projevy krize demokratického uspořádání právě ve světle sociálních nerovností a hierarchie. Klíčovými nástroji pro analýzu tohoto stavu tak budou pojmy elita a oligarchie. Pokusím se odpovědět na několik otázek: Jaké jsou hlavní projevy současné krize demokracie, resp. společnosti? V čem a proč jsou tyto tendence nebezpečné pro společnost? Jakou roli hrají v této dynamice různé typy elit (kulturní, politické či ekonomické)? Je možné nyní vysledovat stabilizaci a posilování oligarchického charakteru politického řádu? Tyto otázky budou analyzovány V globální kontextu a zároveň V lokální aplikaci: na případové studii oligarchizace české společnosti.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava