Morálne povinnosti voči minulým ja

Miesto konania: 

Študovňa Ústrednej knižnice SAV, Klemensova 19, Bratislava/online (ZOOM)

Dátum konania: 

utorok, 9. apríl 2024

Čas: 

13:30

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Moderátor: Tomáš Kollárik (FiU SAV)
Úvodné slovo: Martin Muránsky (FiU SAV)

Rečníci:

  • Vincent Grandjean (Univerzita v Zürichu)
  • Agnès Baehni (Ženevská univerzita)


V prednáške sa zaoberáme dôsledkami dvoch všeobecne uznávaných presvedčení: (i) máme morálne povinnosti voči osobám, ktoré už nie sú prítomné, a (ii) máme morálne povinnosti voči sebe samým. Konkrétne sa naše skúmanie zameriava na morálne povinnosti voči našim minulým ja. Na začiatku sa zaoberáme rôznymi námietkami spochybňujúcimi životaschopnosť takýchto povinností a následne uvádzame dva argumenty podporujúce ich hodnovernosť. Tieto argumenty vychádzajú z hypotetických scenárov cestovania v čase a svojvoľného vylúčenia minulých ja z morálneho rámca. V závere tvrdíme, že uznanie morálnych povinností voči našim minulým ja je paradoxne kľúčové pre boj s morálnym egocentrizmom v jeho časovej dimenzii.

Udalosť je podporená grantom VEGA2/0118/24, "Sociálna povaha normativity ako východisko vysvetlenia vzťahu individuálnej a kolektívnej autonómie."
Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

Možnosť zúčastniť sa online eventu v študovni Ústrednej knižnice SAV na Klemensovej ul. 19.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava