Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XIV

Termín prihlášky: 

utorok, 31. január 2017

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Dátum konania: 

štvrtok, 23. marec 2017 - piatok, 24. marec 2017

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV

Filozofický ústav SAV si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu doktorandov s názvom

Povaha súčasnej filozofie a jej metódy

ktorá sa bude konať na pôde Filozofického ústavu SAV 23. - 24. marca 2017 v rámci štrnásteho ročníka cyklu Mladá filozofia.

Jednotlivé sekcie budú zostavené z oblastí:
sociálna a politická filozofia, etika, estetika, rodové štúdiá, dejiny filozofie, analytická filozofia, logika, metodológia vedy, interdisciplinárne presahy vo filozofii

Organizačný výbor
Mgr. Daniela Glavaničová, Mgr. Mariana Jankechová, Mgr. Martina Krajčiová, Mgr. Alžbeta Kuchtová, Mgr. Zuzana Zelinová

Informácie a podmienky

Termín podujatia: 23. – 24. marca 2017
Miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
Organizátor: Filozofický ústav SAV

  1. Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku (aj abstraktom v anglickom jazyku) je potrebné odoslať najneskôr do 31. januára 2017.
  2. Konferencia sa uskutoční v dňoch 23. – 24. marca 2017.
  3. Dĺžka príspevku je max. 20 min., diskusia k téme 10 min.
  4. Preferovaným jazykom konferencie je anglický jazyk, bude však možné Váš príspevok prezentovať aj v slovenskom, alebo českom jazyku.
  5. Organizátori si vyhradzujú možnosť odmietnuť Váš abstrakt na základe nedodržania a nerešpektovania formálnych podmienok stanovených v prihláške.
  6. V prípade záujmu o publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku pošlite text v rozsahu 5-10 normostrán (pokyny pre citovanie a zoznam použitej literatúry - http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/pokyny-pre-autorov) na adresu mladafilozofia@gmail.com. Deadline: tba. V prípade, že Váš príspevok nebude spĺňať formálne podmienky, organizátori konferencie si vyhradzujú právo na odmietnutie jeho publikovania v recenzovanom zborníku. Následne budú príspevky zaradené do anonymného recenzného konania.
  7. Všetkým prihláseným uchádzačom potvrdíme prijatie prihlášky a budeme informovať o prijatí príspevkov. V priebehu februára rozpošleme uchádzačom podrobnejšie informácie a program konferencie. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: mladafilozofia@gmail.com. Všetky informácie budú tiež priebežne zverejňované na našej webovej stránke a na Facebookovej stránke Mladej filozofie: https://www.facebook.com/mladafilozofia/.
  8. FiU SAV nehradí účastníkom náklady na ubytovanie ani cestovné.
  9. Na konferencii Mladej filozofie sa platí konferenčný poplatok vo výške 10 eur! (v sume konferenčného poplatku je zahrnutý obed v deň prezentovania príspevku, občerstvenie a konferenčné materiály). Poplatok bude vyberaný pri registrácii účastníkov. Každý účastník konferencie dostane potvrdenie o zaplatení poplatku.

S potešení oznamujeme, že v rámci štrnásteho ročníka konferencie vystúpia zahraniční hostia: André Scala (L´école d´art idbl intercommunale Digne-les-Bains, Francúzsko), ktorý sa špecializuje predovšetkým na Spinozu a Berkeleyho a je autorom monografie o Pietrovi de Hoochovi, a Zsófia Zvolenszky (Department of Logic, Institute of Philosophy, Eötvös University, Budapešť, Maďarsko), analytická filozofka, ktorá sa v súčasnosti zaoberá teóriou fikcie.

Vybrané príspevky budú publikované v časopise Ostium (http://www.ostium.sk/sk/42016-2/).

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava