Výskumný projekt

Názov projektu

Intersubjektivita - metodické aspekty a štruktúry v globálnej situácii

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0168/08

Doba trvania projektu

01.01.2008 - 31.12.2010

Riešitelia mimo ústav

Anton Vydra (Filozofická fakulta UCM, Trnava)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka