Výskumný projekt

Názov projektu

Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0110/18

Doba trvania projektu

01.01.2018 - 31.12.2020

Riešitelia mimo ústav

Filozofická fakulta PU v Prešove PdF UK v Bratislave VŠVU v Bratislave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka