Profil pracovníka

Mgr. Andrej Záthurecký

Doktorand
E-mail: andrej.zathurecky@gmail.com

Publikačná činnosť

Príspevky v zborníkoch

Záthurecký A. René Guénon: kritika Západu a horizont Východu. V Filozofia a umenie žiť: zborník vedeckých príspevkov. Nitra: SFZ pri SAV - FF UKF; 2014. s 129-136.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka