Profil PhD študenta

Daniel Buschmann, M.A.

Doktorand
Denná forma štúdia
E-mail: buschmann_daniel@posteo.de

Téma dizertačnej práce

Komparácia konceptov “antropocén“ a “kapitalocén“ v kontexte klimatickej a sociálnej spravodlivosti

Publikačná činnosť v databáze SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka