Profil pracovníka

PhDr. Dagmar Smreková, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Redaktorka recenzií časopisu FILOZOFIA
E-mail: dagmars1@seznam.cz

Zameranie

Etika, sociálna filozofia, dejiny francúzskej filozofie s dôrazom na francúzsky existencializmus

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka