Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2018/2019

Školiteľ: Mgr. Róbert Karul, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Filozofia prítomnosti 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Koncept bytia a pravdy Martina Heideggera v období „Bytia a času“ 2.1.2. systematická filozofia denné
Tugendhatov koncept egocentrity a mystiky 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Rôzne typy lásky ako filozofický problém 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: Mgr. Jozef Sivák, CSc.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Od fenomenológie k hermeneutike 2.1.2. systematická filozofia denné
K pojmu filozofickej noematiky 2.1.2. systematická filozofia denné
Školiteľ: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.
Téma Študijný odbor Forma štúdia
Informácia a výstavba sveta 2.1.2. systematická filozofia denné
Fikcionalizmus: medzi sémantikou a metafyzikou 2.1.2. systematická filozofia denné

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka