Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

budova FiÚ SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadacia miestnosť, 4. poschodie
09.05.2016 - 14:00
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka v podkroví (5. posch.)
28.04.2016 - 10:30 - 15:00
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
31.03.2016 - 01.04.2016
Bratislava, Filozofický ústav SAV
09.09.2015 - 11.09.2015
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, zasadacia miestnosť, 5. poschodie (podkrovie)
19.03.2015 - 20.03.2015
Bratislava, Slovakia, Klemensova 19 (5th Floor)
10.11.2014 - 10:30
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
15.10.2014 - 16.10.2014
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
29.05.2014 - 10:00 - 16:45
Bratislava, Klemensova 19, zasadačka THS (podkrovie)
28.04.2014 - 11:00
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
24.04.2014 - 14:00
Filozofický ústav SAV, Bratislava, Klemensova 19
04.04.2014 - 10:00 - 18:00
Bratislava, Klemensova 19, miestnosť č. 94 (4. posch.)
28.03.2014 - 09:00 - 18:00
Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
28.03.2014 - 10:00
Bratislava, Klemensova 19
20.03.2014 - 21.03.2014 - 09:00

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava