Detail príspevku/publikácie

Úvod do metodológie spoločenských vied (filozofia, predmet, metóda)

Bratislava : Iris, 2011, 386 s.
ISBN 978-80-89256-79-2
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Monografia je hľadaním odpovede na otázku, či je možné vybudovať monistickú metodológiu sociálnych a humanitných vied, čiže ide o pokus prerokovať konflikt dvoch, resp. troch kultúr (prírodných, sociálnych vied, resp. prírodných, sociálnych a humanitných vied). Sústreďuje sa na riešenie metodologických kontroverzií týkajúcich sa problémov predmetu a metód prírodných, sociálnych a humanitných vied, ich filozofického, formálneho a špecifického pozadia. Analýzy vyúsťujú do náčrtu programu výstavby monistickej metodológie vied.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka