Profil pracovníka

prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.

E-mail: Jozef.Vicenik@savba.sk

Zameranie

Filozofia a metodológia vedy, problémy metodológie praktických a spoločenských vied, teória poznania, teória konania, dejiny logiky a metodológie vied na Slovensku po r. 1918

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka