XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii - programový a organizačný výbor

Predseda

Dušan Gálik (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Členovia

Lukáš Bielik (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Ján Dubnička (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Silvia Gáliková (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Lucia Galovičová (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Vladimír Havlík (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Ivana Klimová (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Jaroslav Peregrin (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Igor Sedlár (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Tatiana Sedová (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Martin Vacek (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Marián Zouhar (Filozofický ústav SAV, Bratislava)

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava