XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

Termín prihlášky: 

sobota, 15. jún 2013

Miesto konania: 

Trenčianske Teplice

Dátum konania: 

streda, 11. september 2013 - piatok, 13. september 2013

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava

Vážené kolegyne, kolegovia,
pozývame Vás na XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii, ktoré sa bude konať v dňoch 11.-13. 9. 2013 v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Krym.

V rámci sympózia sa uskutočnia tematické workshopy. V priebehu výzvy bolo navrhnutých sedem workshopov (anotácie k workshopom nájdete na tejto stránke):

 1. Filosofie a logika paradoxů
  Koordinátor: Jiří Raclavský
 2. Analytická estetika
  Koordinátor: Rostislav Niederle
 3. Analytická teória konania a sociálne poznanie
  Koordinátorka: Tatiana Sedová
 4. Filosofické a logické aspekty normativity
  Koordinátori: Vladimír Svoboda - Jaroslav Peregrin
 5. Explikace : Jak chápat pojem, aby výraz ´pojem´ nebylo prázdné slovo
  Koordinátor: Pavel Materna
 6. Supervenience
  Koordinátor: Radim Bělohrad
 7. Realizmus a antirealizmus
  Koordinátor: Eugen Zeleňák

Prihláška

Na sympózium sa možno prihlásiť prostredníctvom webového formulára do 15. 6. 2013. V prihláške treba vyplniť všetky požadované údaje (označené hviezdičkou), vrátane názvu príspevku, abstraktu (max. 1000 znakov vrátane medzier) a workshopu (príspevok možno prihlásiť aj bez uvedenia workshopu). Prihlásiť možno najviac 1 príspevok. O akceptovaní/odmietnutí príspevku budú autori vyrozumení do 15. 7. 2013. Programový výbor si vyhradzuje právo akceptovať/odmietnuť príspevok.

Príspevky z podujatia budú publikované v prílohe časopisu Organon F. Termín odovzdania príspevkov je 30. 11. 2013.

Prihlásiť sa možno aj bez príspevku. Organizátori v takom prípade nemôžu garantovať zabezpečenie ubytovania.

Registrácia

Registrácia účastníkov bude otvorená na stránkach konferencie od 16. 7. 2013.

Časový limit príspevku

Časový limit príspevku je 20 min + 10 min diskusia.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je stanovený na 130 EUR (ubytovanie v dvojlôžkovej izbe), resp. 160 EUR (ubytovanie v jednolôžkovej izbe; počet izieb je limitovaný). Účastnícky poplatok zahŕňa úhradu ubytovania, stravy, prenájom miestnosti a občerstvenie počas sympózia. Podrobnosti o spôsoboch úhrady poplatku budú oznámené súčasne so začiatkom registrácie účastníkov.

Dôležité termíny

Termín konania konferencie: 11. - 13. 9. 2013 (streda – piatok)
Prihlášky príspevkov: do 15. 6. 2013
Potvrdenie o zaradení príspevku: 15. 7. 2013
Registrácia na konferenciu: 16. 7. - 15. 8. 2013
Úhrada vložného: do 31. 8. 2013
Termín odovzdania príspevkov do redakcie časopisu Organon F : 30. 11. 2013

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava