XVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii - dôležité termíny

Termín konania konferencie: 11. - 13. 9. 2013 (streda – piatok)

Prihlášky príspevkov: do 15. 6. 2013

Potvrdenie o zaradení príspevku: Vzhľadom na vysoký počet prihlášok sa termín potvrdenia posúva na 15. 7. 2013

Registrácia na konferenciu: 16. 7. - 15. 8. 2013

Úhrada vložného: do 31. 8. 2013

Termín pre zaslanie príspevkov do redakcie časopisu Organon F : 30. 11. 2013

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava