Výskumný projekt

Názov projektu

K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady

Opis projektu

Významná časť činnosti Oddelenia je v súčasnosti (projekt VEGA 2/0049/20) venovaná filozofickým východiskám a kontextu ľudskoprávnej problematiky so zreteľom na presahy do oblasti sociálnej a politickej filozofie (napr. vzťahy medzi jednotlivými katalógmi ľudských práv a sociálnych práv, miestu pojmu ľudskej dôstojnosti v tomto kontexte, rozličným formám zneuznania a poškodzovania ľudskej dôstojnosti v liberálnom kapitalizme, problematike autonómie osoby a nedostatkom kantovského riešenia, kríze legitimity demokracie so zreteľom na koncept ľudských práv, problematiku globálnej spravodlivosti a pod.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava