Výskumný projekt

Názov projektu

Fenomenológia dnes. Aktuálne výzvy v súčasnom fenomenologickom výskume subjektivity

Program

Medziakademická dohoda (MAD)

Doba trvania projektu

01.01.2015 - 31.12.2017

Riešitelia mimo ústav

Partner:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
Vedúci tímu:
Mgr. Petr Urban, PhD.
Členovia tímu:
doc. Karel Novotný, PhD.
Mgr. Petr Kouba, PhD.
Mgr. Alice Koubová, PhD., PhD.
Mgr. Martin Nitsche, PhD.
Mgr. Hynek Janoušek

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka