Výberové konanie na obsadenie miesta vedecký pracovník

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície "vedecký pracovník” na Filozofickom ústave SAV (50%).

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore filozofia, resp. systematická filozofia
  • odborné zameranie na filozofiu práva a normativitu
  • schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových projektov
  • pracovný jazyk: slovenský

Treba predložiť:

  • úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom odbore
  • odpis z registra trestov
  • profesijný životopis
  • zoznam publikačnej činnosti
  • zoznam citácií
  • zoznam doteraz riešených grantových projektov

Termín odovzdania žiadosti: 12. 4. 2019
Termín konania pohovoru apríl 2019 (bude upresnený)

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk
a poštou na adresu:

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Slovenská republika
Kontaktná osoba: Tatiana Sedová (tanasedova@gmail.com)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka