Personal Profile

Specialization

History of philosophy, history of slovak philosophy with the so called New School as a central topic

List of Publications

Monographs

Martinkovič M. Politické myslenie Novej školy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. p. 222.
Zálešák T, Krištof P, Martinkovič M. Politická filozofia a politická veda. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity; 2007. p. 156.

Journal Articles

Martinkovič M. Hamada, M.: Kritické komentáre I. - IV. FilozofiaFilozofia. 2014;69:632-634.
A Historicist Conception of Slavism in Political Thinking of S. H. Vajanský
Martinkovič M. Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. Filozofia [Internet]. 2011;66:1013-1023. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/10/1013-1023.pdf
Political and Philosophical Views of Young S. Hurban Vajanský in Národné noviny
Martinkovič M. Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. Filozofia [Internet]. 2010;65:990-1003. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/10/990-1003.pdf
Conceptual Parallels in the Liberalism of Karel Havlíček Borovský and Ján Palárik
Martinkovič M. Ideové analógie v liberalizme Karla Havlíčka Borovského a Jána Palárika. Filozofia [Internet]. 2009;64:971-983. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/10/971-983.pdf
Conceptual Parallels and Different Strategies in Slovak Political Thinking
Martinkovič M. Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. Filozofia [Internet]. 2008;63:892-900. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/10/892-900.pdf
Political Realism in the Ideology of the New School
Martinkovič M. Politický realizmus v myslení Novej školy. Filozofia [Internet]. 2007;62:911-920. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/10/911-920.pdf
The Ideas of Hungarian Patriotism and Civic Individuality on the Crossroads of Political Strategies
Martinkovič M. Idea uhorského vlastenectva a občianskej individuálnosti na križovatke politických stratégií. Filozofia. 2006;61:838-858.
The Idea of Slavic Solidarity in the Interpretations of the Representatives of the New School
Martinkovič M. Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. Filozofia. 2005;60:804-818.
Searching for Meaning (F. Novosád, ed.)
Martinkovič M. Hľadanie zmyslu (F. Novosád, ed.). Filozofia. 2004;59:379-382.
Intellectual Contribution of the “New School” to Nation-Building Thought
Martinkovič M. Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. Filozofia. 2004;59:766-782.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page