Profil pracovníka

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Vedecký pracovník
E-mail: organonf@gmail.com

Zameranie

Filozofia vedy, sémantika, logika

Publikačná činnosť

Príspevky v časopisoch

Bielik L. Možnosti rekonštrukcie, analýzy a hodnotenia argumentov. Filozofia [Internet]. 2020;75:91-108. https://www.sav.sk/journals/uploads/03111204filozofia.2020.75.2.2.pdf
Bielik L. Druhy nezhody a ich (semi)formálna rekonštrukcia. Filozofia [Internet]. 2019;74:690-704. https://www.sav.sk/journals/uploads/11272101filozofia.2019.74.9.1.pdf
Bielik L. Evidencia v sémantike. Filozofia [Internet]. 2017;72:1-14. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/1-14.pdf
Bielik L. M. Picha - D. Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii. Organon FOrganon F. 2014;21:409-413.
Bielik L, Kosterec M, Zouhar M. Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia. 2014;69:637-652.
Bielik L, Kosterec M, Zouhar M. Model metódy (1): Metóda a problém. Filozofia. 2014;69:105-118.
Bielik L. E. Weber, J. Van Bouwel, L. De Vreese: Scientific Explanation. ProlegomenaProlegomena. 2013;12:501-503.
Bielik L. Goodmanova záhada a jej (neúspešné?) riešenie: Odpoveď R. Macovi. Filozofia. 2013;68:343-350.
Bielik L. K prezentácii paradoxu havranov a novej záhady indukcie. Odpoveď Eugenovi Zeleňákovi. Organon F [Internet]. 2013;20(2):251-261. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/2/251-261.pdf
Bielik L. Theory-Laden Observations and Empirical Equivalence of Theories. Filozofia. 2013;68:562-570.
Bielik L. How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics. Organon F. 2012;19:325-337.
Bielik L. M. Zouhar, Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie. Organon F. 2012;19:270-276.
Bielik L. Možnosti a limity demarkácie vedy. Filozofia. 2012;67:530-544.
Bielik L. Havraní paradox, logika a metódy testovania. Organon F [Internet]. 2011;18:213-225. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/2/213-225.pdf
Bielik L. Testovateľnosť a význam observačných a teoretických termínov. Organon F [Internet]. 2011;18:384-397. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/3/384-397.pdf
Bielik L. Tomáš Marvan, Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Organon F [Internet]. 2011;18:128-132. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/1/128-132.pdf
Bielik L. „Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností. Filozofia [Internet]. 2011;66:746-754. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/746-754.pdf
Bielik L, Gahér F, Zouhar M. O definíciách a definovaní. Filozofia [Internet]. 2010;65:719-737. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/8/719-737.pdf
Bielik L. The Demarcation Problem of Laws of Nature. Organon F [Internet]. 2010;17:522-549. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/4/522-549.pdf
Bielik L. E. Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. Organon F. 2009;16:272-278.
Bielik L. M. Zouhar, Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Organon F. 2009;16:414-423.
Bielik L. J. Searle, Rečové akty. Organon F. 2008;15:125-132.
Bielik L. Hempelove kritériá explanácie v kontexte modelu historickej explanácie. Organon F. 2007;14:498-517.
Bielik L. J. Searle, Myseľ, jazyk, spoločnosť. Organon F. 2007;14:411-416.

Príspevky v zborníkoch

Bielik L. Ku Koťátkovmu (spornému?) vymedzeniu naivného realizmu. V: Zouhar M. Realizmus, internalizmus a individualizmus. Bratislava: Infopress; 2010. s 59-66.
Bielik L. Niekoľko nedostatkov Searlovej explikácie inštitucionálnych faktov. V: Zouhar M. Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2008. s 9-21.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka