Personal Profile

Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Junior Researcher
E-mail: organonf@gmail.com

Specialization

Philosophy of science, semantics, logic

List of Publications

Journal Articles

Alternative Options for Reconstructing, Analyzing and Evaluating Argument
Bielik L. Možnosti rekonštrukcie, analýzy a hodnotenia argumentov. Filozofia [Internet]. 2020;75:91-108. https://www.sav.sk/journals/uploads/03111204filozofia.2020.75.2.2.pdf
Kinds of Disagreement and Their (Semi)Formal Reconstruction
Bielik L. Druhy nezhody a ich (semi)formálna rekonštrukcia. Filozofia [Internet]. 2019;74:690-704. https://www.sav.sk/journals/uploads/11272101filozofia.2019.74.9.1.pdf
Evidence in Semantics
Bielik L. Evidencia v sémantike. Filozofia [Internet]. 2017;72:1-14. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2017/1/1-14.pdf
Bielik L. M. Picha - D. Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii. Organon FOrganon F. 2014;21:409-413.
The Model of Method (3): Instruction and Method
Bielik L, Kosterec M, Zouhar M. Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia. 2014;69:637-652.
The Model of Method (1): Method and Problem
Bielik L, Kosterec M, Zouhar M. Model metódy (1): Metóda a problém. Filozofia. 2014;69:105-118.
Bielik L. E. Weber, J. Van Bouwel, L. De Vreese: Scientific Explanation. ProlegomenaProlegomena. 2013;12:501-503.
Goodman’s Riddle (Unsuccessfully?) Resolved: A Respond to R. Maco
Bielik L. Goodmanova záhada a jej (neúspešné?) riešenie: Odpoveď R. Macovi. Filozofia. 2013;68:343-350.
On the Presentation of the Raven Paradox and the New Riddle of Induction. A Reply to Eugen Zeleňák
Bielik L. K prezentácii paradoxu havranov a novej záhady indukcie. Odpoveď Eugenovi Zeleňákovi. Organon F [Internet]. 2013;20(2):251-261. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2013/2/251-261.pdf
Theory-Laden Observations and Empirical Equivalence of Theories
Bielik L. Theory-Laden Observations and Empirical Equivalence of Theories. Filozofia. 2013;68:562-570.
How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics
Bielik L. How to Assess Theories of Meaning? Some Notes on the Methodology of Semantics. Organon F. 2012;19:325-337.
M. Zouhar, <i>Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie</i>
Bielik L. M. Zouhar, Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie. Organon F. 2012;19:270-276.
The Possibilities and Limits of the Demarcation of Science
Bielik L. Možnosti a limity demarkácie vedy. Filozofia. 2012;67:530-544.
The Raven Paradox, Logic, and Methods of Testing
Bielik L. Havraní paradox, logika a metódy testovania. Organon F [Internet]. 2011;18:213-225. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/2/213-225.pdf
Testability and Meaning of Observation Terms and Theoretical Terms
Bielik L. Testovateľnosť a význam observačných a teoretických termínov. Organon F [Internet]. 2011;18:384-397. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/3/384-397.pdf
Tomáš Marvan, <i>Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka</i>
Bielik L. Tomáš Marvan, Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. Organon F [Internet]. 2011;18:128-132. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/1/128-132.pdf
“The New Riddle of Induction” and Testing of Qualities
Bielik L. „Nová záhada indukcie“ a testovanie vlastností. Filozofia [Internet]. 2011;66:746-754. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/8/746-754.pdf
On Definitions and Defining
Bielik L, Gahér F, Zouhar M. O definíciách a definovaní. Filozofia [Internet]. 2010;65:719-737. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/8/719-737.pdf
The Demarcation Problem of Laws of Nature
Bielik L. The Demarcation Problem of Laws of Nature. Organon F [Internet]. 2010;17:522-549. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/4/522-549.pdf
E. Zeleňák: <i>Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti</i>
Bielik L. E. Zeleňák: Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti. Organon F. 2009;16:272-278.
M. Zouhar, <i>Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory</i>
Bielik L. M. Zouhar, Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Organon F. 2009;16:414-423.
J. Searle, <i>Rečové akty</i>
Bielik L. J. Searle, Rečové akty. Organon F. 2008;15:125-132.
Hempel’s Criteria of Explanation in the Context of the Historical Explanation Model
Bielik L. Hempelove kritériá explanácie v kontexte modelu historickej explanácie. Organon F. 2007;14:498-517.
J. Searle, <i>Myseľ, jazyk, spoločnosť </i>
Bielik L. J. Searle, Myseľ, jazyk, spoločnosť. Organon F. 2007;14:411-416.

Conference Papers

Bielik L. Ku Koťátkovmu (spornému?) vymedzeniu naivného realizmu. In: Zouhar M. Realizmus, internalizmus a individualizmus. Bratislava: Infopress; 2010. pp. 59-66.
Bielik L. Niekoľko nedostatkov Searlovej explikácie inštitucionálnych faktov. In: Zouhar M. Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2008. pp. 9-21.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page