Ukončené podujatia organizované/spoluorganizované ústavom

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 5. poschodie (zasadacia miestnosť)
22.05.2023 - 10:00
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
18.05.2023 - 19.05.2023
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
03.05.2023 - 15:30
online (podrobnosti sú v pozvánke)
03.05.2023 - 04.05.2023
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava (5th floor, attic room)
12.04.2023
Central Library of the Slovak Academy of Sciences, Klemensova 19, Bratislava, Slovak Republic
03.04.2023 - 13:00
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, Bratislava, 4. poschodie (zasadacia miestnosť)
13.03.2023 - 17:00
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava (4th floor, meeting room)
23.02.2023 - 11:00
Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), Grösslingová 53, Bratislava, Johnson Room
19.01.2023
Bratislavský hrad, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
16.01.2023 - 17.01.2023
Malé kongresové centrum SAV (Štefánikova 3, Bratislava)
21.11.2022 - 22.11.2022
Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), Bratislava, Slovak Republic
04.11.2022 - 05.11.2022
Institute of Philosophy SAS, v.v.i., Klemensova 19, Bratislava, 4th floor (meeting room)
26.10.2022 - 11:00
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná
19.10.2022 - 21.10.2022
Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 5. poschodie (zasadacia miestnosť)
02.06.2022 - 16:00
Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), Grösslingová 53, Bratislava
26.05.2022 - 11:00 - 17:00

Stránky

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava