Mladá filozofia 2023: XVIII. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Termín prihlášky: 

piatok, 31. marec 2023

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

Dátum konania: 

štvrtok, 18. máj 2023 - piatok, 19. máj 2023

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, v. v. i., Bratislava

Milé kolegyne, milí kolegovia,

Dovoľte nám pozvať Vás na 18. ročník medzinárodnej konferencie pre doktorandov a pre mladých vedeckých pracovníkov* Mladá Filozofia 2023, ktorá sa bude konať v dňoch 18. - 19. mája 2023 prezenčnou formou.

Tešiť sa môžete na plenárnu prednášku:
Dan Swain (Katedra humanitních věd, PEF ČZU Praha, ČR).

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku vhodného na 20-minútovú prezentáciu (100-200 slov) je potrebné zaslať na adresu mlada.filozofia@savba.sk najneskôr do 31. marca 2023.

Jednotlivé sekcie konferencie:

  • kontinentálna filozofia,
  • analytická filozofia,
  • sociálna a politická filozofia,
  • dejiny filozofie.

Registračný poplatok: Bezplatná účasť

Organizačný výbor:
Jozef Sábo, Katarína Podušelová, Dominik Kulcsár, Michal Kalnický, Marcel Šedo

* V texte sa pre zjednodušenie používa iba mužský tvar podstatných mien doktorand a vedec. Pri každom použití týchto podstatných mien však výrazy zahŕňajú rovnako osoby mužského aj ženského pohlavia.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava