XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii - videozáznamy sekcií

V dňoch 15. - 17. 9. 2021 sa konalo XXV. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii. Vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehalo sympózium online. Tu vám sprístupňujeme odkazy na videozáznamy z jednotlivých sekcií.

15. september 2021

Úvod
A. Problémy logiky a dejín logiky

https://umbsk-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/msedik_umb_sk/Documents/Z...

 

16. september 2021

B. Filozofia vedy a epistemológia

https://umbsk-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/msedik_umb_sk/Documents/Z...

C. K problematike významu, informácie a argumentácie

https://umbsk-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/mtaliga_umb_sk/Documents/...

 

17. september 2021

D. Etika a metaetika

https://umbsk-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/mtaliga_umb_sk/Documents/...

E. Problém reprezentácie v umení a vo vede

https://umbsk-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/msedik_umb_sk/Documents/Z...

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava