Detail príspevku/publikácie

Úvodné slovo

In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých, zborník zo stretnutia v Třešti 14. - 16. 3. 2005. Veda Bratislava,
2006, s. 18, 92, 166, 220, 262, 316
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka