Article/Publication Details

Úvodné slovo

In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých, zborník zo stretnutia v Třešti 14. - 16. 3. 2005. Veda Bratislava,
2006, pp. 18, 92, 166, 220, 262, 316.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page