Profil pracovníka

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
Vedúci oddelenia
E-mail: Tatiana.Sedova@savba.sk

Zameranie

Analytická filozofia, filozofia a metodológia sociálneho poznania

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka