Stretnutie Akademickej obce FiÚ SAV

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dňa 9. decembra 2019 (pondelok) sa uskutoční stretnutie Akademickej obce FiÚ SAV a doplňujúce voľby do Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV. Štatút Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV a Volebný poriadok Vedeckej rady FiÚ SAV sú dostupné na stránke ústavu http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/vnutorne-predpisy.

Miesto a čas konania: zasadacia miestnosť v podkroví, o 10:00.

S pozdravom,
doc. Richard Sťahel, PhD.
riaditeľ FiÚ SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka