Výskumný projekt

Názov projektu

Sondy do dejín slovenského filozofického myslenia

Program

VEGA

Číslo projektu

2/7156/27

Doba trvania projektu

01.01.2007 - 31.12.2009

Riešitelia mimo ústav

Milan Zigo (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Ladislav Kiczko (Filozofická fakulta UK, Bratislava)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka