Profil pracovníka

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: bandimeszaros@azet.sk

Zameranie

Dejiny filozofie v Uhorsku v 19. storočí a na začiatku 20. storočia, vzťah filozofie a literatúry, problém sociálneho času

Publikačná činnosť v databáze SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka