Výskumný projekt

Názov projektu

Problémy recepcie a spracovania dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku: multifokálny prístup

Program

VEGA

Číslo projektu

2/0172/17

Doba trvania projektu

01.01.2017 - 31.12.2018

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka